Seminarium av Johan Ehrenberg, 27 okt, 2016

Johan Ehrenberg, pionjär på solceller och hållbar omställning i Sverige och grundare av ETC solpark i Katrineholm, (ytterligare 20 solparker finansierade med crowdfunding är på gång) kommer till Linköpings universitet för presentation och dialog med bl.a. forskare och studenter vid LIU. Tid: 15.15 – 17.15, den 27 oktober, 2016. Plats: Visionen, hus B. Föreläsningen är öppen för alla!

Johan

”Hur ska vi möta klimathotet? Omställning till ett hållbart samhälle, solenergi, genomförande, ekonomi”

Johan är under hösten ute på en rikstäckande turné för att tala omställning och ha en genomgång kring instrumenten som vi idag har att jobba med. Vad hjälper oss fram, vad bromsar oss? Hur ser ekonomin ut för att genomföra denna omställning? Hur ska vi lokalt och nationellt kunna komma ner till 2 ton CO2 ekvivalenter per person i stad efter stad, by efter by? Förutom att titta på grundläggande fakta runt klimatpolitiken visar Johan de lösningar som behövs omgående men även de som kommer behövas framöver. (Exempel på tänkbara omställningsplaner för Sverige och världen från november 2015 finns här: http://www.etc.se/sites/all/files/atoms/files/2015/11/klimatprogrammet.pdf) Johan kommer gå igenom ekonomin för solceller, stödsystem och besparing per kWh. Han jämför sol och vind, vad som fungerar bäst och var och han diskuterar hur de nya lagringsmetoderna fungerar i praktiken. Samtidigt handlar seminariet om hur klimatfrågans lösning ska kunna bli del i ett nytt lokalt inflytande över energi och utveckling.

Efter föreläsningen på ca 1 timme finns tid för att gemensamt diskutera de frågor som känns mest akuta eller relevanta för er. Vill ni låta Johan komma förberedd, gå gärna in på Facebook-sidan som gjorts för turnén i det hela: https://www.facebook.com/Johan-Ehrenberg-p%C3%A5-turn%C3%A9-1140021309427412/,

 

Tid: 15.15 – 17.15, den 27 oktober, 2016
Lokal: Visionen, Hus B, Linköpings Universitet Campus Valla, https://www.ida.liu.se/department/location/search.sv.shtml?keyword=visionen
Lämplig ingång 27. Se karta: http://www.liu.se/karta/karta?l=sv&px_type=2&px_id=399

(Buss 12 eller taxi från Resecentrum, till hus Zeniit vid hus B)

Välkomna!

 

Peter Fritzson, professor vid Institutionen för datavetenskap, LIU
Björn-Ola Linnér, professor vid Tema miljöförändring, LIU
Stefan Anderberg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, LIU
Mattias Lindahl, docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, LIU